Cookies

Využívanie súborov cookies na stránke Green Foundation – Akadémia sociálnej ekonomiky

Akadémia sociálnej ekonomiky ako aj naše webové stránky využívajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšiť služby pre vás a pripraviť pre vás ponuku služieb.

Čo je cookie?
Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet).
Tento súbor zabezpečuje návštevníkovi našej webstránky alebo používateľovi stránky možnosť opätovne jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky, na ktorých už niekedy bol.
Informácie z cookie sú prístupné len webstránke (resp. webovému serveru) spoločnosti, ktorá ich vytvorila, žiadnej inej nie.
Cookie je len „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet, a pod.).

Aký je obsah cookies?
Na našej webovej stránke sa môžete stretnúť s dočasnými a s trvalými súbormi cookies.
Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa len vtedy, keď si prezerá webovú stránku. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi stránkou a používateľovým počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie). Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané.
Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu a personalizovanej komunikácie stránky s používateľom.

Aké sú výhody používania cookies?
Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené.
Akadémia sociálnej ekonomiky používa túto technológiu na svojich stránkach, aby mohla poskytovať lepšie služby návštevníkom webu a absolventom online vzdelávania. Toto zahŕňa napríklad spracovanie formulárov na webových stránkach. Vďaka súborom cookies sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen naše webové stránky, ale aj služby a ponuky, ktoré poskytujeme všetkým našim klientom.

Ochrana súkromia
Ak webové stránky Akadémie sociálnej ekonomiky používajú súbory cookies na spracovávanie osobných údajov, ktoré je možné priradiť ku konkrétnej osobe používateľa (resp. klienta), uplatňujú sa na ne pravidlá definované príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia.
Žiadna iná strana než Green Foundation nemá možnosť zo súborov cookies zistiť konkrétnu osobu klienta, nakoľko technické prevedenie znemožňuje s úplnou istotou určiť identitu používateľa len na základe súborov cookies. Platí to aj pri napadnutí zariadenia používateľa počítačovým vírusom, alebo pri záškodníckom kóde iného webového servera, prípadne pri chybe prehliadača používaného klientom.

Aké sú možnosti zmeny nastavenia a odstránenia cookies?
Každý prehliadač ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu nastavení súborov cookies. Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov je také, že umožňujú ukladanie súborov cookies pre všetky webové servery (stránky).
Nastavenia prehliadača je však možné zmeniť tak, že bude cookies spracúvať rôznymi spôsobmi:
používateľ pred každým uložením súboru cookie na počítači potvrdí alebo zamietne toto uloženie,
používateľ si špecifikuje správanie súborov cookies na konkrétnych webových stránkach (napr. jeho obľúbených),
používateľ úplne zakáže ukladanie súborov cookies na svojom počítači.

Pre bližšie informácie, kde nájsť nastavenia cookies v prehliadači, je potrebné ísť na stránky konkrétneho výrobcu prehliadača. Každý prehliadač tiež umožňuje odstrániť súbory cookies, či už konkrétne, alebo všetky. Po ich odstránení, alebo nastavení prehliadača na zákaz používania súborov cookies, však práca používateľa na stránkach Akadémie sociálnej ekonomiky nebude plnohodnotná, kedže väčšina našich služieb sa spolieha práve na súbory cookies.
Ak má používateľ záujem vypnúť len konkrétne súbory cookies, ktoré sú trvalo uložené v jeho počítači (resp. inom zariadení alebo viacerých počítačoch a zariadeniach), a ktoré využíva Green Foundation na personifikáciu klientov na webových stránkach, môže tak spraviť vo svojom webovom prehliadači.

Týmto budú na stránke transparentne vymazané aj existujúce súbory cookies. Návštevníkom odporúčame tento postup, nakoľko sa vypnú len tie súbory cookies, ktoré umožňujú len prepojenie jednotlivých služieb a nedôjde tak k obmedzeniu a správnemu fungovaniu žiadnej z poskytovaných služieb. Kedykoľvek v budúcnosti je možné túto položku nastaviť naspäť na „povolená“ a využívať plnohodnotne služby Akadémie sociálnej ekonomiky na jej webových stránkach.

Nevyhnutné cookies
Nevyhnutné cookies sú také, bez ktorých nie je možné prehliadať naše webové stránky a služby s nimi spojené štandardným spôsobom (teda v súlade s očakávaniami návštevníka). Tieto cookies umožňujú napríklad prístup do časti webových stránok podmienenej registráciou – online vzdelávanie. Používanie nevyhnutných cookies na našich webových stránkach je možné bez vášho súhlasu, resp. bez vyjadrenia vášho nesúhlasu. Nevyhnutné cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Stránky tretích strán
Náš web môže obsahovať hypertextové odkazy (linky) na weby tretích strán. Tieto tretie strany majú vlastné podmienky ochrany súkromia, za ktoré nenesieme zodpovednosť. V prípade, že budete nasledovať odkazy na tieto tretie strany, odporúčame vám prečítať si ich podmienky ochrany súkromia.

Služby tretích strán
Pre skvalitnenie používateľského zážitku na našich stránkach využívame služby tretích strán, prostredníctvom ktorých zbierame anonymné dáta a ktoré zbierajú cookies tretích strán. Tieto dáta môžu byť ukladané na serveroch tretích strán. V prípade, že si neprajete, aby sme vo vašom prípade tieto služby pre zber dát využívali, kliknite nižšie na tlačidlo „Odvolať súhlas s cookies“, alebo zodpovedajúcim spôsobom upravte nastavenie svojho prehliadača.

Účel využívania služieb tretích strán
Účelom využívania služieb tretích strán na zbieranie anonymných dát je zvyšovanie kvality obsahu webových stránok, zlepšovanie funkcionality a používateľskej prívetivosti webových stránok, ako aj zlepšovanie ponúkaných služieb.

Tretie strany, ktorých služby využívame:

Google
Google Analytics
Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Mailchimp
Mailchimp
Viac o ochrane súkromia: https://mailchimp.com/legal/

Tretie strany, ktorých reklamné systémy využívame:

Google
Trackovacie pixely
Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Facebook
Trackovacie pixely
Viac o ochrane súkromia: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy