Keď biznis
pracuje pre dobro

Zmyslom podnikania nemusí byť len tvorba zisku.
Vďaka sociálnemu podnikaniu môže prosperovať
nielen biznis, ale aj celá spoločnosť.

Sociálne podnikanie v skratke

Sociálne podnikanie zohráva dôležitú úlohu v riešení chudoby, zapájaní znevýhodnených skupín, ochrane životného prostredia a ďalších dôležitých spoločenských témach. Pomáha tak vytvárať zodpovednejšiu, rovnocennejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť.

Sociálnemu podnikaniu sa venujú všetky typy organizácií neziskového sektora, ale aj obchodné spoločnosti, družstvá a jednotlivci.

Je sociálne
podnikanie
pre vás?

Odpovedzte na 3 rýchle otázky
a zistite odpoveď.
Zaberie vám to len pár sekúnd.

1/3
Venujete sa spoločensky prospešnej téme? Vzdelávaniu, životnému prostrediu, zamestnávaniu znevýhodnených a podobne?
2/3
Máte chuť podnikať?
3/3
Vďaka ziskom z podnikania budete rozvíjať svoje spoločensky prospešné aktivity?

Odpoveď je áno. Sociálne podnikanie je pre vás správny smer. Ak sa chcete dozvedieť viac o sociálnom podnikaní a o tom, ako sa stať sociálnym podnikateľom, absolvujte náš bezplatný online kurz Sociálne podnikanie pre neziskovky. Viac informácií o sociálnom podnikaní môžete získať na workshopoch.

Sociálne podnikanie je cesta pre vás, pokiaľ sa zamýšľate venovať verejno či komunitno-prospešnej veci. Inšpirujte sa úspešnými sociálnymi podnikateľmi. Viac o sociálnom podnikaní sa dozviete v našom bezplatnom online kurze Sociálne podnikanie pre neziskovky.

Sociálne podnikanie je cesta pre vás, ak si trúfnete na podnikanie. Inšpirujte sa úspešnými sociálnymi podnikateľmi. Viac o sociálnom podnikaní sa dozviete v našom bezplatnom online kurze Sociálne podnikanie pre neziskovky.

Sociálne podnikanie je cesta pre vás, ak prehodnotíte cieľ svojho podnikania. Sociálni podnikateľ sa totiž rovnako ako tradičný podnikateľ usiluje o dosiahnutie zisku. Rozdiel je však v tom, ako s ním nakladá. Sociálni podnikatelia vytvorený zisk reinvestujú späť do svojich aktivít, pričom ich cieľom je prispieť k pozitívnej spoločenskej zmene. Viac o sociálnom podnikaní sa dozviete v našom bezplatnom online kurze Sociálne podnikanie pre neziskovky.

Sociálne podnikanie možno nie je práve teraz cesta, ktorou sa chcete vybrať. Ak vás však tento koncept zaujíma, inšpirujte sa úspešnými sociálnymi podnikateľmi. Zistiť viac o sociálnom podnikaní môžete v našom bezplatnom online kurze Sociálne podnikanie pre neziskovky.

Zaujímajú vás inšpirácie a novinky zo sveta sociálneho podnikania? Nechajte nám na seba kontakt.