Biznis + dobro = ♡

Chceme, aby hranica medzi biznisom a  spoločenským prospechom
bola čoraz tenšia. Ich spojením vznikajú nové riešenia,
ktoré prinášajú spoločenský prospech a majú schopnosť
meniť zabehnuté spôsoby fungovania spoločnosti.

O nás

Cieľom Akadémie sociálnej ekonomiky je, aby sa neziskovky naučili podnikať, a získali tak ďalší zdroj financovania a nástroj k dosahovaniu spoločenského prospechu, a aby sa podnikatelia naučili podnikať so spoločensko-prospešným presahom. Našou ambíciou je podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít. Chceme prispievať k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti.

Prečo práve my

Keď zakladatelia ERSTE prišli v roku 1819 s novátorskou myšlienkou pomáhať ľudom bez ohľadu na ich sociálne postavenie, a premieňať prostredníctvom sporenia výsledky ich každodennej práce na istú dávku nezávislosti, priniesli v strednej a východnej Európe rovnaký prístup k možnostiam financovania pre všetkých. Dnes by sme povedali, že dali základ sociálnemu bankovníctvu a napomáhali sociálnej ekonomike. Slovenská sporiteľňa má ako jediná banka na Slovensku program na podporu začínajúcich podnikateľov a podnikateliek a subjektov sociálnej ekonomiky. Cieľom Nadácie Slovenskej sporiteľne je zas prispievať k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov s dôrazom na vzdelávanie. Práve preto sú Slovenská sporiteľňa a Nadácia Slovenskej sporiteľne zakladajúcimi členmi Akadémie sociálnej ekonomiky.

Zobraziť viac

Cez podporu aktivít sociálnej ekonomiky máme ambíciu:

 • prispieť k zlepšeniu dostupnosti inkluzívnych  služieb,
 • podporiť rozvoj verejnoprospešných a komunitnoprospešných aktivít,
 • podporovať rozvoj lokálnych ekonomík, ale aj marginalizovaných skupín a znevýhodnených komunít,
 • podporiť realizáciu projektov ochrany životného prostredia, vzdelávania, kultúry, zdravotných služieb a ďalších.

Našou misiou je:

 • vzdelávať v oblasti sociálnej ekonomiky so zameraním na sociálne podnikanie,
 • podporovať iniciatívy v oblasti sociálnej ekonomiky,
 • podporovať sociálne inovácie,
 • prepájať ľudí a organizácie, ktoré pracujú v oblasti sociálnej ekonomiky,
 • podporovať zdieľanie medzi nimi a vytvárať priestor na diskusiu a spoluprácu,
 • iniciovať verejnú debatu o sociálnej ekonomike, jej význame, príležitostiach a potrebách,
 • realizovať výskumné aktivity v oblasti sociálnej ekonomiky.

 

Zakladatelia

Logo SLSP

Nadácia SLSP

Partneri

Sme otvorení partnerstvám, ozvite sa nám.