Pôsobí na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre stratégie a podnikania. Je spoluautorom viacerých knižných publikácií v oblasti podnikania, podnikateľského myslenia a manažérskej ekonomiky. Pôsobil v podnikovom poradenstve.

Je certifikovaný interný audítor pre Business Continuity Management podľa ISO 22301:2012.

Vo výskumnej oblasti sa venuje najmä témam manažmentu intelektuálneho kapitálu, inováciám a vplyvom priemyslu 4.0 na podniky.

Modul 3 – Ako pripraviť podnikateľský plán? – časť stratégia a plánovanie