Vedúca Katedry manažmentu na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Venuje sa poradenstvu pre malé a stredné podniky v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Jej pedagogická a vedecko-výskumná činnosť sa orientuje na problematiku riadenia ľudských zdrojov, organizačnú kultúru a interkultúrny manažment. Je autorkou a spoluautorkou viacerých významných medzinárodných vedeckých publikácií v danej oblasti.

Je súčasťou výskumného tímu v celosvetovej výskumnej sieti CRANET združujúcej univerzitné pracoviská, zaoberajúce sa výskumom riadenia ľudských zdrojov, a taktiež členkou medzinárodnej siete Human Potential Development in Central and Eastern EU States. Je zakladateľkou kariérneho centra JOBS4U.

Jej spoločenské aktivity sú zamerané na ochranu zvierat a to formou produkcie TV relácie BEZBÚDOVCI zameranej na pomoc psom bez domova.

Modul 3 – Ako pripraviť podnikateľský plán? – časť zamestnanci