Zámer vznikol, keď dcérka prišla do veku, v ktorom sa už deti radi socializujú v škôlkach či kolektívoch. Vtedy Smrtičovci narazili na problém. Na Slovensku bolo veľmi málo zariadení, ktoré by ich dcérka mohla navštevovať. V trnavskom kraji sú totiž etablované len štátne alebo súkromné Centrá špeciálno – pedagogického poradenstva, ktoré sa zameriavajú na diagnostiku, špeciálno – pedagogické, logopedické poradenstvo rodinám s deťmi so širokou škálou zdravotných postihnutí, či porúch učenia a správania (Centrum detskej reči v Trnave, Maják centrum v Seredi, Detské integračné centrum v Trnave).

Miriama sa rozhodla tento problém riešiť. Dala dokopy viacero rodičov autistických detí a začali hľadať priestory, v ktorých by im zriadili centrum. Síce s domáckou atmosférou, ale na profesionálnej úrovni a s odborníkmi, ktorí sa o deti postarajú. Našli dom v centre Hrnčiaroviec nad Parnou, ktorý však bolo potrebné kompletne zrekonštruovať, spomína riaditeľka OZ Na trati, Miriama Smrtičová.

„Chceme viesť najmä deti od 3 rokov, ktorým bola diagnostikovaná porucha autistického spektra, k plnohodnotnému životu. Vychovávatelia a terapeuti vedú deti k sebestačnosti a nezávislosti do takej miery, do akej to umožňuje ich fyzická a mentálna kondícia,“ opisuje pointu „biznisu“ Miriama.“

Zakladateľmi a členmi OZ sú najmä rodičia detí s autizmom. Ich príspevky tvoria najväčší príjem do cash flow. Kapacita zariadenia je 15 klientov – detí od 3 do 18 rokov. Od augusta 2018 je centrum registrované v sieti poskytovateľov sociálnych služieb ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb.

Viac o centra „Na trati“ si môžete prečítať v článku Slovenskej sporiteľne https://www.slsp.sk/sk/biznis/zaciname-podnikat/clanky-pribehy/oz-na-trati

www.natrati.sk