Aká bola vaša motivácia založiť organizáciu, začať realizovať váš projekt?
Chuť realizovať naše aktivity pre ľudí so zrakovým postihnutím i myšlienku založenia našej organizácie Stopka v nás naštartoval náš nesúhlas so stavom inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím. Mali sme pocit, že sa viac riešia akademické debaty o tom, ako by inklúzia mala vyzerať, než realizácia praktických riešení, ktoré zlepšujú život ľudí s postihnutím. My konkréte sa venujeme nevidiacim.

Náš najznámejší projekt sa nazýva Corvus, a je to set aplikácií na sprístupnenie bezdotykových mobilných telefónov Android nevidiacim. Príchod moderných smartfónov totiž začal nevidiacich paradoxne izolovať viac ako staré vyradené tlačidlové telefóny. Bezdotykové smartfóny nevidiaci používajú s problémami, a tak sú odrezaní od informácií, ktoré má bežný človek non-stop k dispozícii v telefóne.

“Našou víziou je spoločnosť, ktorá pre ľudí vytvára rovnaké príležitosti, bez ohľadu na postihnutie či inakosť.”

Aké aktivity vo vašej organizácii realizujete?
Spoločným menovateľom našich aktivít je uplatnenie ľudí so zrakovým postihnutím a podpora ich plnohodnotného života.

To robíme jednak tým, že im/nám dávame prácu napr. v keramicko-remeselnej dielni, pri včelách, pri našich vzdelávacích aktivitách, ktoré samotní nevidiaci u nás pripravujú a pôsobia v nich ako lektori. Vyvíjame kompenzačné i didaktické pomôcky, pričom tou najdôležitejšou a najznámejšou je už spomínaný set aplikácií Corvus. Donedávna sme prevádzkovali čajovňu.

Práve vytváraním pomôcok ako je Corvus prispievame aj k plnohodnotnejšiemu životu aj nevidiacich a slabozrakých, ktorí priamo u nás nepracujú. Corvus používajú nevidiaci, ale aj seniori u nás, v Česku, Nemecku, Poľsku, či Taliansku.

Koľko vás je v pracovnom tíme?
V Stopke je momentálne zamestnaných na plný úväzok 6 zamestnancov, ale máme napríklad i troch „dohodárov“ a mnoho ďalších ľudí, spolupracujúcich s nami pravidelne, či podľa potreby na dobrovoľníckej báze.

Pod akou právnou formou pôsobíte?
Pôsobíme ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Ako zakladatelia máme založenú aj spoločnosť s ručením obmedzeným, prostredníctvom ktorej distribuujeme naše pomôcky. Tak sa naša nezisková organizácia môže sústrediť výhradne na svoju všeobecne prospešnú službu v podobe tvorby pomôcok. Zároveň nehrozí, že by vďaka predaju pomôcok distribútorom spadli aj ostatné služby Stopky n.o. do režimu platby DPH, čo by ich výrazne a hlavne zbytočne predražilo.

Ako vaše aktivity financujete – koľko % vášho financovania tvoria dary, granty, zdroje z hospodárskej činnosti či podnikania?
Asi tretinu našich príjmov tvoria príspevky na podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, tretinu tvoria prostriedky získané z rôznych grantov a fundrasingu, a tretinu príjmov máme z vlastnej hospodárskej činnosti a podnikania.

Tento pomer sa ale v roku 2019 určite výrazne zmení. Jednak sme boli úspešní pri podaní žiadosti o príspevok z EÚ na vývoj novej kompenzačnej pomôcky a jednak sa zvyšuje i podiel z predaja našich produktov a služieb.

Čo sa vám podarilo dosiahnuť či zmeniť, aké sú vaše úspechy?
Nevidiacim sme priniesli kus samostatnosti do života, ale aj ukázali spôsob, akým sa môžu sami pričiniť o riešenie svojich problémov. A vidiacim, že existuje veľká skupina ľudí, na ktorú treba myslieť v každodennom živote (pri poskytovaní služieb, tvorbe výrobkov…), a to nielen v čase konania benefičných zbierok. Myslím, že naše služby a produkty nie sú len o službách a produktoch, ale snažíme sa nimi meniť i myslenie celej spoločnosti.

V Stopke sme za naše projekty získali mnoho ocenení. Asi najprestížnejšie sa týkali Corvusu, s ktorým sme sa až dvakrát dostali do finále prestížnej súťaže Startup Awards, získali sme prvé miesto v kategórii Technology for Good najväčšieho slovenského StartUp inkubátora realizovaného v roku 2016 ImpactHubom v Bratislave, ale získali sme dokonca i prvé miesto v kategórii Society prestížnej svetovej súťaže World Sumit Awards.

Aj naše ďalšie aktivity boli viackrát ocenené, či už za nápad, kvalitu práce… Veľmi si ceníme napr. Mimoriadnu cenu Nadácie Orange, v ktorej bola zohľadnená celá šírka našich aktivít a náš pohľad na inklúziu ľudí s postihnutím. Naším hlavným úspechom ale je, že ľudia si žiadajú naše aktivity i produkty, a že sa ku nám opakovane vracajú.

Ako vyhľadávate vašu cieľovú skupinu, cez aké kanály komunikujete?
To záleží od toho, pre ktorú našu službu či produkt. K nevidiacim sa dostávame prostredníctvom špecializovaných poradenských inštitúcií a distribútorov kompenzačných pomôcok. Novo-nevidiaci, ktorí sa začínajú obzerať po riešení svojej zmenenej situácie, sa totiž viac obracajú na inštitúcie, ako na internet, s ktorým zo začiatku ešte nevedia pracovať.

Ale teraz skúšame na sociálnych sieťach zacieliť svoju propagáciu aj na ich rodinných príslušníkov, ktorí hľadajú pre svojich príbuzných pomoc. A potom veľa nových klientov k nám priviedli práve naši spokojní zákazníci.

Cez aké kanály vaše produkty predávate vaše produkty – Corvus, ale aj med a keramiku?
Máme vyskúšané už asi všetko. Od predaja na medzinárodných výstavách, či cez distribútorov a odborné poradenské inštitúcie, kde realizujeme najmä distribúciu nášho Corvusu, až po predaj keramiky na trhoch a jarmokoch. Med predávame priamo susedom našich včelníc, ľuďom z dedín, kde ich máme, ale aj cez internet a vyskúšali sme si dokonca i adopčný systém, kedy máme skupinu adopcov) našich úlikov, čo je vynikajúca vec pre včelárov, lebo je tam priame napojenie na koncového zákazníka bez cenového ubíjania zo strany sprostredkovateľov – obchodníkov.

Ako vaše produkty zlepšujete?
No ako sa len dá. Základ je komunikovať. Komunikovať s cieľovou skupinou, s distribútormi, partnermi, spolupracovníkmi. Na začiatku sme realizovali nápad z vlastného popudu, ale dnes nám už oni ukazujú smer.

http://www.corvuskit.com/