Foto: Martin Tomečko

Zvierací ombudsman presadzuje zmeny v legislatíve, 7 dní v týždni prevádzkuje linku bezplatného právneho poradenstva pre verejnosť v “zvieracích” otázkach. Právne zastupuje ochranárske organizácie v konaniach proti tyranom a nečinným úradom. Organizuje najväčšie adopčné podujatie na Slovensku “NÁJDITE SA..SO ZVIERATKOM Z ÚTULKU” a udeľuje cenu ANIMAL HERO Slovakia pre hrdinský čin vo vzťahu zvieraťa a človeka. Spolu s terénnou organizáciou reálne zachraňuje týrané zvieratá.

Zvierací ombudsman realizuje svoje aktivity bezplatne, svoju činnosť financuje najmä z darov a grantov.

V roku 2018 sa organizácia rozhodla diverzifikovať svoje príjmy a rozbehla predaj tričiek a krytov na telefóny v spolupráci so známou značkou Koláčová. Tieto tovary ponúkajú na svojej stránke v online predaji, ale aj na trhoch a rôznych iných verejných akciách. Produkty si môžu záujemcovia zaobstarať za dobrovoľný príspevok, pričom jeho minimálna výška je vo výške výrobnej ceny.

Vďaka predaju získala organizácia nielen spôsob viaczdrojového financovania svojich aktivít, ale aj propagačný nástroj, cez ktorý môže zvyšovať povedomie o svojej činnosti.

Zisky z predaja sú aktuálne približne na úrovni primárnej investície. Zvierací ombudsman má záujem svoj merchandising ďalej rozvíjať, a tak sa uchádzať o vyššie príjmy. Časom dokonca plánuje vlastnú značku.

http://zvieraciombudsman.sk/ombudsmanske-tricka-a-kryty/