Iné zdroje

Vzdelávanie a podpora

Slovak Business Agency

Senses, vzdelávací program pre sociálnych podnikateľov.
NPC, akceleračné a inkubačné programy pre začínajúcich podnikateľov.

SK
Vzdelávanie a podpora

Impact Hub

Target, akcelerátor pre sociálnych inovátorov.
Women Love Digital, program podpory online zručností pre ženy, ktorých projekty v sebe často nesú práve sociálny rozmer.
Uplift, akcelerátor pripravený v spolupráci s Neulogy zameraný na urban innovations.
Investment Ready Program, zahraničný program podpory sociálnych podnikateľov, ktorý je otvorený aj pre slovenské projekty.

SK
Vzdelávanie a podpora

Ekonomikcká univerzita v Bratislave

Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave realizuje študijný program Ľudské zdroje a sociálny manažment na I. stupni vysokoškolského štúdia a študijný program Sociálny rozvoj a sociálna politika na II. stupni vysokoškolského štúdia.

Vzdelávanie a podpora

Nadácia Pontis

Social (i) Makers, vzdelávací program pre sociálnych inovátorov.

SK
Vzdelávanie a podpora

EPIC

Organizácia EPIC sa dlhodobo venuje podpore sociálneho podnikania. V rámci svojich projektov pripravili stránku o sociálnom podnikaní socialnepodnikanie.sk.

SK
Vzdelávanie a podpora

PDCS

Organizácia PDCS vydala dve zaujímavé publikácie pre podporu podnikania neziskoviek Neziskovky a zisk a Príručka podnikania neziskových organizácií.

SK
Vzdelávanie a podpora

Centire

Realizuje projekt Open Maker, ktorého cieľom je spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi.

SK
Vzdelávanie a podpora

Impact Academy

Impact Academy učí neziskové organizácie ako sa zamerať na spoločenský dopad.

CZ
Vzdelávanie a podpora

Erste Foundation

NGO Academy, realizovaná Nadáciou ERSTE, do ktorej sa môžu zapojiť aj projekty zo strednej a východnej Európy. Program sa zameriava na kľúčové témy pre lídrov organizácií, ako je fundraising a komunikácia, riadenie ľudských zdrojov a finančné plánovanie.

EN
Vzdelávanie a podpora

NESsT

NESsT investuje do sociálnych podnikov, ktoré vytvárajú dôstojné pracovné miesta pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Využíva zaangažovaný prístup, ktorý poskytuje sociálnym podnikateľom na rozvíjajúcich sa trhoch vhodné financovanie a individuálnu podporu rozvoja podnikania.

EN
Vzdelávanie a podpora

Erasmus for Young Entrepreneurs

Erasmus for Young Entrepreneurs je európsky výmenný program pre podnikateľov. Poskytuje európskym podnikateľom, ktorí majú záujem o zručnosti potrebné pre začiatok alebo úspešné fungovanie malého podnikania v Európe. Noví podnikatelia môžu v programe spolupracujú so skúsenými podnikateľmi po dobu 1 až 6 mesiacov. Výmenné pobytu sú čiastočne financované Európskou komisiou.

EN
Vzdelávanie a podpora

Social Business Earth

SBE je medzinárodná poradenská a poradenská firma so sídlom v Lugane vo Švajčiarsku, ktorá využíva model sociálneho podnikania vyvinutý laureátom Nobelovej ceny za mier Muhammadom Yunusom, s cieľom maximalizovať sociálny vplyv podnikov, charitatívnych organizácií, filantropov a vládnych subjektov. SBE ponúka služby inkubácie sociálnych podnikov podnikateľom, ktorí začínajú s vlastným sociálnym podnikaním.

EN
Vzdelávanie a podpora

Unreasonable Impact

Unreasonable Impact UK & Europe je intenzívny dvojtýždňový akcelerátor určený na podporu podnikov v štádiu rastu vo Veľkej Británii a Európe. Podnikateľom poskytuje zdroje, mentoring a globálnu sieť podpory.

EN
Vzdelávanie a podpora

Uncharted

Spoločnosť Uncharted je organizácia, ktorá rieši problémy 21. storočia. Využíva silu podnikateľského akcelerátora na riešenie najväčších sociálnych a environmentálnych problémov na svete, ako je budúcnosť potravín, mestská chudoba, nenávisť a diskriminácia.

EN
Financovanie a podpora

Slovenská sporiteľňa

SK
Financovanie a podpora

Sociálni inovátori

Sociálni inovátori pomáhajú financovať sociálne podnikanie v spolupráci s pobočkou zahraničnej sociálnej banky na Slovensku.

SK
Financovanie a podpora

Ministerstvo hospodárstva

SK
Financovanie a podpora

FASE

FASE – Finančná agentúra pre sociálne podnikanie spája sociálnych podnikateľov s investormi s cieľom maximalizovať sociálny dosah.

EN
Financovanie a podpora

Financovanie Európskej komisie

Sociálne podniky sa snažia nájsť správne možnosti financovania, ktoré je často problémové z dôvodu nedostatočného pochopenia ich fungovania a ich malej veľkosti. Môžu však využívať všetky európske programy, ako je COSME (prístup k financiám) alebo štrukturálne fondy, ako napríklad Fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

EN
Legislatíva a štátne organizácie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

SK
Legislatíva a štátne organizácie

České sociální podnikání

České sociální podnikání je stránka českého Ministerstva práce a sociálních věcí, ktorá sa zaoberá témou sociálneho podnikania v Čechách.

CZ
Iné zdroje

Európska komisia

Súhrnná stránka EK o sociálnej ekonomike v rámci EÚ.

EN
Iné zdroje

EMES

EMES je výskumná sieť pre sociálne podnikanie. Je sieťou univerzitných výskumných centier a jednotlivých výskumných pracovníkov, ktorých cieľom je vybudovať medzinárodný súbor teoretických a empirických poznatkov okolo pojmov sociálny podnik, sociálne podnikanie, sociálna ekonomika, solidárne hospodárstvo a sociálne inovácie.

EN
Iné zdroje

REVES

REVES je jedinečná európska organizácia založená na partnerstve medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi a lokálnymi organizáciami sociálnej ekonomiky.

EN
Iné zdroje

Social Enterprise UK

SEUK je národný orgán pre sociálne podniky a biznis so sociálnym alebo environmentálnym poslaním.

EN
Iné zdroje

Ashoka

Ashoka vytvára komunitu lídrov spoločenských zmien. Spolu s nimi pracuje na transformácii inštitúcií a kultúr na celom svete, s cieľom podporiť pozitívne zmeny v prospech celej spoločnosti.

EN