Centrum BIVIO v bratislavskej Rači je unikátny sociálny podnik, ktorý sa stal aj jedným z prvých sociálnych podnikov na Slovensku. Prebieha v ňom príprava na prácu a zamestnávanie ľudí s mentálnym postihnutím a zároveň tu Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike – zriaďovateľ Centra BIVIO – poskytuje plnohodnotné verejné služby pre kohokoľvek, kto má záujem. Viac o BIVIO nájdete v nasledujúcom článku.

Projekt BIVIO pomôže mentálne postihnutým ľuďom zamestnať sa

www.bivio.sk