OZ Barlička prevádzkuje ranné intervenčné centrum, školu, denné centrum, chránenú dieľňu a fyziologické centrum. Od roku 2010 prevádzkuje aj zariadenie pre seniorov. Barlička zamestnáva približne 80 zamestnancov a ďalších 20 zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Cez svoje sociálne podnikanie – pranie a žehlenie pre zariadenie pre seniorov a prevádzkovanie kaviarne vytvára OZ Barlička zisk, vďaka ktorému môže čiastočne financovať svoje aktivity a zároveň zamestnávať ľudí s postihnutím.

www.barlicka.sk