Stará Tržnica bola v roku 2012 už päť rokov prakticky verejnosti neprístupná, výnimkou boli len ojedinelé podujatia. Spoločne sa rozhodli zužitkovať svoje profesionálne skúsenosti a vytvoriť projekt znovuoživenia Starej tržnice tak, aby slúžila ako mestské centrum ponúkajúce trhy, kultúrne podujatia a služby s pridanou hodnotou pre obyvateľov aj návštevníkov mesta.

Viac informácií o motiváciách, aktivitách tíme AST: https://staratrznica.sk/sk/aliancia-stara-trznica

Dnes Stará Tržnica ponúka pestrý program pre širokú verejnosť. Stalo sa z nej prosperujúce multifunkčné kultúrne centrum. Svoje fungovanie financuje aj cez podnájmy hlavnej haly a poskytovanie doplnkových služieb, ako aj podnájmy okrajových priestorov rôznym prevádzkam (Lab, pivovar u Ernöho, Foodstock, Viecha sódovka a ďalšie).

Trh Stará Tržnica

Viac informácií o aktivitách a hospodárení: https://staratrznica.sk/sk/na-stiahnutie-aliancia

Stará tržnica funguje ako udržateľné kultúrne centrum s presahom do okolia. Tím Aliancie Stará Tržnica realizuje okrem tržnice aj intervencie na Námestí SNP a Kamennom námestí v spolupráci s mestom Bratislava a Inštitútom SGI v projekte Živé námestie https://zivenamestie.sk/

Stará Tržnica bicykle

www.staratrznica.sk