Srdečne Vás pozývame na konferenciu s názvom

Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe 3:
Klimatická kríza – nová príležitosť pre samosprávy, podnikanie a  sociálne inovácie?

Kedy: 28.11.2019 (štvrtok), 10:00 – 16:00
Kde: Národohospodárska fakulta EU BA, spoločenská miestnosť V1 – prízemie
(Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava)
Vstup na  konferenciu je bezplatný, vyžaduje registráciu.
……………………………………………………………………………………………….
O konferencii:
Konferencia prepája 3 témy:

  • podnikanie, sociálne podnikanie a sociálne inovácie
  • mitigáciu a adaptáciu na klimatickú zmenu
  • dobrú prax a nové podnikateľské príležitosti

Ambíciou konferencie je vytvoriť priestor na konverzáciu z pohľadu samospráv, tvorby politík, ale aj z pohľadu praxe a odpovedať na tieto otázky:

  1. Aké problémy a výzvy identifikujú slovenské samosprávy (obce, mestá, VÚC) a odborníci v súvislosti s klimatickou zmenou a v čom predstavujú tieto výzvy príležitosť pre rôznych aktérov vrátane podnikania a sociálnej ekonomiky?
  2. Ako sa menia rámcové podmienky, povaha trhu, regulačný kontext, verejné politiky, finančné nástroje a aké budú mať tieto zmeny dôsledky pre trh práce, dopyt po nových službách a pre motivácie aktérov pôsobiacich na úrovni miest a regiónov?
  3. Čo nám hovorí prax podnikania, vrátane sociálneho podnikania a sociálnych inovácií v téme zeleného hospodárstva a adaptácií na klimatickú zmenu? Čo pomáha rozvoju v tejto oblasti a čo potrebujeme posilniť a rozvinúť?

Program konferencie na stiahnutie: PROGRAM_Konferencia 28. november 2019
Zaregistrovať sa na konferenciu môžete tu: REGISTRÁCIA

Organizátormi konferencie sú:
EUBA, NHF – Katedra sociálneho rozvoja a práce a Katedra ekonomickej teórie
Nadácia Green FoundationAkadémia sociálnej ekonomiky

Partnerom konferencie je:
EPIC