Zvierací ombudsman presadzuje zmeny v legislatíve, 7 dní v týždni prevádzkuje linku bezplatného právneho poradenstva pre verejnosť v „zvieracích” otázkach. Právne zastupuje ochranárske organizácie v konaniach proti tyranom a nečinným úradom. Organizuje najväčšie adopčné podujatie na Slovensku „NÁJDITE SA..SO ZVIERATKOM Z ÚTULKU” a udeľuje cenu ANIMAL HERO Slovakia pre hrdinský čin vo vzťahu zvieraťa a človeka. Spolu s terénnou organizáciou reálne zachraňuje týrané zvieratá.

Zvierací ombudsman realizuje svoje aktivity bezplatne, svoju činnosť financuje najmä z darov a grantov.

V roku 2018 sa organizácia rozhodla diverzifikovať svoje príjmy a rozbehla predaj tričiek a krytov na telefóny v spolupráci so známou značkou Koláčová. Tieto tovary ponúkajú na svojej stránke v online predaji, ale aj na trhoch a rôznych iných verejných akciách. Produkty si môžu záujemcovia zaobstarať za dobrovoľný príspevok, pričom jeho minimálna výška je vo výške výrobnej ceny.

Foto: Martin Tomečko

Vďaka predaju získala organizácia nielen spôsob viaczdrojového financovania svojich aktivít, ale aj propagačný nástroj, cez ktorý môže zvyšovať povedomie o svojej činnosti.

Zisky z predaja sú aktuálne približne na úrovni primárnej investície. Zvierací ombudsman má záujem svoj merchandising ďalej rozvíjať, a tak sa uchádzať o vyššie príjmy. Časom dokonca plánuje vlastnú značku.

http://zvieraciombudsman.sk/ombudsmanske-tricka-a-kryty/