Novinky

Hlavnou motiváciou sociálneho podnikania je prosperujúca komunita a spoločnosť, ktorá funguje zodpovednejšie, rovnocennejšie a spravodlivejšie.

Sociálna ekonomika zohráva dôležitú úlohu v riešení chudoby, zapájaní znevýhodnených skupín či ochrane životného prostredia. Od finančnej krízy v rokoch 2007/2008 ju uznala Európska komisia a Európsky parlament ako kľúčovú oblasť pre znovuobnovenie rastu, vytváranie pracovných miest a stabilitu spoločnosti.

Aj v neziskovom sektore sa rodí množstvo sociálnych podnikateľov, ktorí dokážu z predaja vlastných produktov a služieb získať zdroj príjmov pre rozvoj svojich spoločensky prospešných aktivít.

“V Green Foundation chceme spoločne so Slovenskou sporiteľňou a Nadáciou Slovenskej sporiteľne uľahčovať neziskovkám cestu k podnikaniu. Spolu s odborníkmi na tému sociálneho podnikania sme preto vytvorili komplexné vzdelávanie vo forme online kurzu, workshopov a inkubátora,” hovorí Jan Kurka, riaditeľ nadácie Green Foundation.

Online kurz je bezplatný

Kurz “Sociálne podnikanie pre neziskovky” je od apríla 2019 dostupný pre každého bezplatne na webstránke www.akadiemiase.sk. Odborníci na podnikanie, financie, marketing či fundraising neziskových organizácií tu v krátkych videách vysvetľujú základy potrebné na rozbeh vlastného sociálneho podnikania. Na webovej stránke záujemcovia nájdu praktické informácie a inšpiratívne príbehy sociálnych podnikateľov.

Neskôr nadviažu workshopy a inkubátor

Na online kurz pred letom nadviažu intenzívne workshopy a najzapálenejšie organizácie sa budú môcť zapojiť do inkubátora sociálneho podnikania, kde pod vedením skúsených odborníkov z praxe budú mať možnosť vybudovať dobre fungujúce sociálne podnikanie.
„Teraz sa zameriavame najmä na neziskovky, pretože práve v tomto prostredí sa rodí mnoho sociálnych podnikateľov. Od aktívnych ľudí z neziskového sektora vnímame silnejúcu potrebu po takomto type informácií,” hovorí Rastislav Blažej zodpovedný za program pre začínajúcich podnikateľov v Slovenskej sporiteľni.

V Európe tvoria sociálne podniky desatinu HDP

V Európe tvoria sociálne podniky až 10 % HDP, u nás štatistika zatiaľ neexistuje, no téme sa začína venovať zvýšená pozornosť. A to aj vďaka novému zákonu o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý je platný od mája 2018 a vďaka pripravovaným grantom z európskych fondov na podporu tejto oblasti.

Úspešní sociálneho podnikania u nás

Na Slovensku existujú úspešní sociálni podnikatelia, no sami sa tak často neidentifikujú. Prevádzkujú chránené dielne, venujú sa ochrane životného prostredia, vzdelávaniu, kultúre alebo predávajú vlastné služby produkty.
Takými sú aj podnikatelia – neziskovkári z Včelieho kRaja, organizácie, ktorá vznikla vďaka 65-ročnej tradícií včelárenia v rodine Tučániovcov. Dnes v Liešnici pri Kokave nad Rimavicou dávajú prácu dlhodobo nezamestnaným, ktorí vyrábajú produkty z včelieho medu. “Chceli sme realizovať aktivity, ktoré nás bavia a sme v nich dobrí. Zároveň sme chceli pomôcť regiónu, ktorý je málo rozvinutý a má vysokú nezamestnanosť, no vidíme v ňom veľký potenciál,” hovorí zakladateľ projektu Dávid Turčáni.
Celý príbeh prepájania podnikania, ochrany prírody a podpory slabo rozvinutého regiónu nájdu záujemcovia spolu s ďalšími príbehmi úspešných sociálnych podnikateľov v samostatnej časti webu Akadémie.