Aká bola vaša motivácia začať s projektom Včelí kRaj a založiť neziskovú organizáciu?
Chceli sme realizovať aktivity, ktoré nás bavia a sme v nich dobrí. Zároveň sme chceli pomôcť regiónu, ktorý je málo rozvinutý a má vysokú nezamestnanosť, no vidíme v ňom veľký potenciál.

Čo je vaším cieľom a poslaním?
Náš projekt sa svojím profilovaním zameriava na ochranu životného prostredia, najmä opeľovačov a hmyzu všeobecne, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zdravej krajiny.

Tieto hodnoty prepájame aj na sociálny a ekonomický rozvoj v regióne a snažíme sa zapájať ľudí, predovšetkým dlhodobo nezamestnaných, do výroby produktov prepojených na včelárstvo, napríklad úľov a spracovania včelích produktov. Zároveň robíme osvetu a vzdelávanie pre ľudí, ktorí spolu s nami chcú chrániť opeľovačov.

Koľko vás je v pracovnom tíme?
Jadro tímu pozostáva zo 4 ľudí: 2 realizátori a manažéri projektu Včelí kRaj, 1 ekonómka a 1 človek v dielni. Sezónne sa pripájajú ďalší 6 ľudia v rámci sociálneho podnikania. Väčší rozvoj očakávame práve v roku 2019. V tíme sú ľudia živnostníci, nemáme zamestnancov.

Pod akou právnou formou pôsobíte?
Sme občianske združenie, ktoré svoju činnosť rozvíja v rámci stanov. V roku 2019 až 2020 plánujeme založiť vlastnú s.r.o..

Aké produkty a služby ponúkate?
Realizujeme vzdelávanie pre odbornú verejnosť, konferencie, kurzy a workshopy pre súčasných aj budúcich včelárov, ďalej vzdelávanie dlhodobo nezamestnaných a robíme aj programy pre školy, ktoré pozostáva so zážitkového a bádateľského vzdelávania na tému opeľovačov a hmyzu.

Vyrábame včelie úle, máme aj špeciálny typ úľa s názvom medná krava (víkendový úľ). Vyrábame domčeky pre hmyz, výrobky z vosku a férový med, ktorý je náš vlastný alebo je to med od ďalších overených včelárov s prvkami fair-trade.

Ako vaše aktivity financujete?
Dnes už naša hospodárska činnosť tvorí až 60% našich príjmov, granty asi 30% a dary 10%.

Čo sa vám podarilo dosiahnuť či zmeniť, aké sú vaše úspechy?
Čo sa týka úspechov v rámci vnútra organizácie, veľmi nás teší, že sme sa dokázali zastabilizovať tak, že väčšina príjmov prichádza z našej vlastnej činnosti.
Za úspechy pokladáme to, že sa nám darí upriamovať pozornosť na význam včiel v krajine, zároveň meniť pohľad na to, kto je to typický včelár. Ukazujeme, že to už nie je len starší muž, ale môže to byť rovnako žena, alebo dokonca ľudia z okraja spoločnosti.

Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Vytvárať nové a nové príležitosti na zamestnávanie ľudí v regióne. Hlavne zvyšovaním predaja a hľadaním silných a veľkých partnerov na väčší a stabilný odber našich výrobkov.

www.kraj.sk